Lyme als beroepsziekte

Aandachtsgebieden > Infectieziektebestrijding > Onderzoek

Aanleiding

Twee studenten van het Athena instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben zich beziggehouden met Lymepreventie voor werknemers. Eerst zijn alle gemeenten in de regio gebeld om inzicht te krijgen hoeveel en welke personen er (theoretisch) een verhoogd risico lopen op Lyme via het werk, en wat er door de werkgevers gedaan wordt aan Lymepreventie. Vervolgens zijn een honderdtal medewerkers ondervraagd naar risico’s in het verleden en zijn groepsgesprekken gevoerd met medewerkers om te achterhalen waar ze welke informatie zouden willen ontvangen.

De Universiteit Twente gaat nu voorlichtingsmateriaal ontwikkelen speciaal voor deze groepen.

31 juli 2013

Doel

Wij werken op dit ogenblik aan de inhoud van deze webpagina. Onze excuses voor het ongemak. Bezoek deze pagina later nog eens.

Vraagstelling

Wij werken op dit ogenblik aan de inhoud van deze webpagina. Onze excuses voor het ongemak. Bezoek deze pagina later nog eens.

Aanpak

Wij werken op dit ogenblik aan de inhoud van deze webpagina. Onze excuses voor het ongemak. Bezoek deze pagina later nog eens.

Looptijd

Wij werken op dit ogenblik aan de inhoud van deze webpagina. Onze excuses voor het ongemak. Bezoek deze pagina later nog eens.

Participanten

LUMC, Jim van Steenbergen, arts infectieziektebestrijding, contactpersoon

Resultaten

Wij werken op dit ogenblik aan de inhoud van deze webpagina. Onze excuses voor het ongemak. Bezoek deze pagina later nog eens.

Producten

Samenvatting

Lyme komt relatief vaak voor bij groenwerkers en andere personen die in de natuur werken. In die zin is het een beroepsziekte, die door preventieve maatregelen kan worden voorkomen. Voor het implementeren van effectieve preventieve maatregelen moeten drie vragen beantwoord worden: welke risicofactoren bepalen de kans op besmetting, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk en hoe kunnen we groenwerkers bewegen tot het nemen van die preventieve maatregelen?

Een uitdaging daarbij is het opleidingsniveau en begripsvermogen van veel groenwerkers; vaak zijn het medewerkers die in een beschutte omgeving werken. Dit onderzoek richt zich op de eerste twee vragen, de derde vraag (effectieve voorlichting) wordt beantwoord en geïmplementeerd door de Universiteit Twente.

Voor het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd naar determinanten en risicofactoren en vervolgens is er een vragenlijst uitgezet onder medewerkers van vier bedrijven. 163 personen hebben de vragenlijst ingevuld (respons van 48,7%). 13,1 % van de respondenten was ooit gedurende het werk gebeten door een teek. In de praktijk blijken het dragen van sokken over de broekspijpen en het gebruiken van beschermende spray op de kleding de meest relevante determinanten voor het al dan niet gebeten worden door teken. Medewerkers die een van deze maatregelen of beide maatregelen achterwege laten, hebben significant vaker tekenbeten. Op basis van deze gegevens zal de Universiteit Twente voorlichtingsmateriaal ontwikkelen met deze twee preventieve maatregelen als thema, specifiek gericht op de doelgroep.