Organisatie

Stuurgroep

De stuurgroep AWPG NZH bestaat uit de twee directeuren van de deelnemende GGD’en, vertegenwoordigers van het LUMC, TNO, de Universiteit Leiden, de coördinator en de secretaris van de werkplaats. Ook neemt de coördinator kennisfunctie aan de stuurgroep deel. Afhankelijk van de agenda neemt ook de communicatieadviseur van de werkplaats deel. Voorzitter van de stuurgroep is de directeur van de GGD Hollands Midden, Sjaak de Gouw.

De stuurgroep besluit over strategische vraagstukken aangaande de AWPG NZH. De Stuurgroep AWPG NZH vergadert enkele keren per jaar.

Hieronder staan de leden de van stuurgroep.

GGD Haaglanden:
Ton van Dijk, directeur
René Remeeus, secretaris AWPG NZH

GGD Hollands Midden:
Sjaak de Gouw, directeur (voorzitter stuurgroep)
Nienke Terpstra, coördinator kennisfunctie en coördinator AWPG NZH

LUMC:
Elske van den Akker, Medische Besliskunde
Barend Middelkoop, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

TNO:
Paul Kocken, senior onderzoeker Child Health

Universiteit Leiden:
Winnie Gebhardt, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Secretariële ondersteuning:
Marga Hoogenkamp, directiesecretaresse GGD Hollands Midden

Managementteam

Het Managementteam AWPG NZH heeft van de stuurgroep de verantwoordelijkheid voor en de bevoegdheid over de dagelijkse gang van zaken van de AWPG NZH gekregen. Het Managementteam bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor en zorgt voor uitvoering van de besluiten van de stuurgroep. Het AWPG NZH MT bestaat uit de voorzitter van de stuurgroep, de coördinator, de secretaris en een adviseur/senior onderzoeker van het LUMC.

Hieronder staan de leden van het Managementteam.

Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden (voorzitter Stuurgroep)
Barend Middelkoop, LUMC, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
René Remeeus (secretaris AWPG NZH)
Nienke Terpstra (coördinator kennisfunctie en coördinator AWPG NZH)

GGD-contactpersonen

Heeft u een vraag over de AWPG NZH, neem dan contact met ons op of met één van de onderstaande contactpersonen voor de AWPG NZH bij uw GGD.

Voor GGD Haaglanden:
René Remeeus

Voor GGD Hollands-Midden:
Nienke Terpstra
Sjaak de Gouw