Wat is de AWPG NZH

De AWPG NZH is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland en één van de elf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. De AWPG NZH bestaat sinds 2007 en is opgericht met subsidie van ZonMw.

In een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) werken professionals uit de lokale praktijk en uit de wetenschap samen. Gezamenlijk doen zij onderzoek om te komen tot inzicht en oplossingen over vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen lokale beleidsmakers tot goed onderbouwde maatregelen komen.

In de AWPG NZH werken de GGD Haaglanden, de GGD Hollands Midden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), TNO en de Universiteit Leiden structureel met elkaar samen. Naast deze kernpartners betrekt de werkplaats andere relevante partijen bij deze samenwerking, zoals de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en thuiszorgorganisaties uit de regio.

Fase I, II en III:

De eerste fase van de AWPG in de jaren 2007 t/m 2010 kenmerkte zich door pionieren, experimenteren, ontdekken, vallen en opstaan. Dit gold voor de inhoud, maar ook voor de organisatie en de werkwijze. De vervolgfase AWPG II ‘Verbreden, verankeren en verdiepen’ van 2010 t/m 2014 laat zich kenschetsen door productie en structuur: doen uitvoeren van onderzoek, standaardiseren en protocolleren van de AWPG-werkwijze, consolideren van de samenwerking tussen de AWPG-partners en de gemeenten in het werkgebied.

In fase III wordt de AWPG NZH met de verworvendheden van de vooorgaande periodes behouden. De kernpartners zijn bereid zijn om daarin tijd en geld te investeren. In deze derde fase kenmerkt de AWPG NZH zich als een netwerkorganisatie rondom onderzoek en opleiding, waarin de kernparticipanten elkaars prioritaire partners zijn. Deze plannen en wensen van de AWPG-partners over hun samenwerking binnen de AWPG NZH zijn vastgelegd in het Visiedocument AWPG III ´Krachtig in samenwerking’.

Meer lezen?

Lees het Visie- en Activiteitenplan AWPG NZH.