Home

Welkom bij de AWPG NZH, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland. De AWPG NZH is een samenwerkingsverband van LUMC, Universiteit Leiden, TNO, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. De betrokkenen bij de AWPG  NZH verrichten  praktijkgericht onderzoek en verzorgen opleidingen op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein.

afbeelding-plaatsnaambord-gemeente-awpg-nzh

Bent u een gemeente?

Met (kortdurend) onderzoek helpt de AWPG NZH gemeenten in Noordelijk Zuid-Holland inzicht te krijgen en oplossingen te vinden voor vraagstukken in het sociale domein en voor de publieke gezondheid. Ook voor allerlei soorten opleidingen op dat gebied kunt u bij de AWPG NZH terecht.

afbeelding-praktijkprofessional

Bent u een parktijkprofessional?

Pas de resultaten toe uit AWPG NZH onderzoek over effectief en efficiënt beleid in uw (advies)werk. Vraag onze hulp bij het vinden of bieden van stages, nascholing, gastdocentschappen en onderzoeksplaatsen.

afbeelding-onderzoeker

Bent u een onderzoeker?

De AWPG NZH biedt de gelegenheid om toegepast praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit helpt het gemeentelijke beleid in het sociale domein en de publieke gezondheid efficiënter en effectiever te maken. Via de AWPG worden er ook diverse opleidingen, waaronder onderzoeksstages, verzorgd.