Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH

ACADEMISCHE WERKPLAATS

THEMAGROEPEN EN PROJECTEN

OVERIGE INFORMATIE


button Nieuwsflits

button PR Krant

button Besloten Domein

Lees voor
Bookmark and Share

Wie zijn wij?

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is een regionale netwerkorganisatie. In de werkplaats werken praktijkorganisaties en onderzoeks/opleidingsorganisaties structureel met elkaar samen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en onderwijs publieke gezondheid. Naast de kernpartners betrekt de werkplaats andere relevante partijen bij deze samenwerking.

Nieuws

Het juni nummer 2014 van het Epidemiologisch Bulletin is verschenen

Afgelopen week verscheen nr 2/2014 (het juninummer) van het Epidemiologisch Bulletin van GGD Haaglanden.
lees verder

Het maart nummer 2014 van het Epidemiologisch Bulletin is verschenen

Afgelopen week verscheen het maartnummer van het Epidemiologisch Bulletin. Dit is het eerste nummer dat wordt uitgebracht door de GGD Haaglanden. Deze nieuwe organisatie is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen GGD Zuid-Holland West en GGD Den Haag.
lees verder

Afgerond gemeentegericht project: Daklozentelling 2013 Leiden

De GGD Hollands Midden heeft in opdracht van en gefinancierd door de gemeente Leiden de vijfde omvangschatting gemaakt van het aantal dakloze mensen in Leiden. De vorige omvangschattingen dateren uit 2005, 2006, 2009 en 2011.
lees verder

Oproep voor dr. A.J. Swaakprijs 2014

De dr. A.J. Swaakprijs beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland een stimulans te geven. Degenen die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen, kunnen hun inzending tot uiterlijk 1 augustus 2014 indienen bij het secretariaat van de Stichting dr. A.J. Swaakprijs.
lees verder

Eindrapportage project Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen

Een groot deel van de inwoners van Den Haag is van Hindostaanse afkomst (10%). Deze bevolkingsgroep blijkt een groot risico te hebben op diabetes type II en cardiovasculaire aandoeningen. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen hoe het met hun huidige gezondheidssituatie staat, wat hun gezondheidsgedrag is en welke determinanten van invloed zijn op dit gedrag.
lees verder

De nieuwe AWPG Nieuwsflits is er weer

In dit nummer van december 2013 kondigen we de start van zes nieuwe onderzoeksprojecten aan.
Enkele andere onderwerpen in dit nummer van Nieuwsflits zijn:
» Twee projecten in het kader van de transitie AWBZ naar WMO in de rubriek ‘onderzoeksproject in de schijnwerpers’
» een interview met Barend Middelkoop in de nieuwe rubriek ‘even voorstellen’
lees verder