Home

Welkom bij de AWPG NZH, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland. Wij zijn een samenwerkingsverband van LUMC, Universiteit Leiden, TNO, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. De betrokken partijen verrichten praktijkgericht onderzoek en verzorgen opleidingen op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein.

Sociaal Makelaar van toegevoegde waarde in Sociaal Domein

Op 13 maart 2018 is de ‘Handreiking Sociaal Makelaar, de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief’ gepresenteerd. Dit is een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein, gebaseerd op bijna anderhalf jaar onderzoek.

Lees meer...

Lees wat de AWPG NZH kan doen voor u als gemeente

Werkt u bij een gemeente?

Met (kortdurend) onderzoek helpt de AWPG NZH gemeenten in Noordelijk Zuid-Holland inzicht te krijgen en oplossingen te vinden voor vraagstukken in het sociale domein en voor de publieke gezondheid. Ook voor allerlei soorten opleidingen op dat gebied kunt u bij de AWPG NZH terecht.

Lees wat de AWPG NZH kan doen voor u als praktijkprofessional

Bent u een praktijkprofessional?

Pas de resultaten toe uit AWPG NZH onderzoek over effectief en efficiënt beleid in uw (advies)werk. Vraag onze hulp bij het vinden of bieden van stages, nascholing, gastdocentschappen en onderzoeksplaatsen.

Lees wat de AWPG NZH kan doen voor u als onderzoeker

Bent u een onderzoeker?

De AWPG NZH biedt de gelegenheid om toegepast praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit helpt het gemeentelijke beleid in het sociale domein en de publieke gezondheid efficiënter en effectiever te maken. Via de AWPG worden er ook diverse opleidingen, waaronder onderzoeksstages, verzorgd.