Gezondheidsbevordering

Werkterrein

Verbetering gezondheid

Gezondheidsbevordering heeft betrekking op inspanningen die gericht zijn op het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en op het stimuleren van gezond gedrag. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheid.

Haaglanden en Hollands Midden

Het netwerk Gezondheidsbevordering binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland richt zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van de bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Netwerk

Het netwerk Gezondheidsbevordering (GB) wil een brug slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk en op die manier bijdragen aan de doorontwikkeling van effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering. Diverse doelgroepen en onderwerpen zijn daarbij onder de aandacht, zolang het gaat over (gedragsgerichte) gezondheidsbevordering.

Via het GB-netwerk ressorteren er meerdere onderzoeken onder de vlag van de AWPG NZH. Het netwerk streeft er naar minimaal één onderzoeksaanvraag per jaar bij een fonds/subsidieverstrekker op het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering in te dienen. In de jaren 2015-2020 zal het daarbij specifieker gaan om de verbinding tussen Gezondheidsbevordering als onderdeel van de Publieke Gezondheidszorg en het Sociale Domein. Gemeentelijke beleidsmakers zien zich immers voor de uitdaging gesteld om daar winst te behalen in effectiviteit en efficiëntie.

De deelnemers houden een vinger-aan-de-pols om onderzoeksbehoeften bij alle deelnemende partijen, in het bijzonder bij gemeenten en de GGD'en, te generen. Het plan is om daarbij te komen tot een brede inventarisatie van onderzoeksvragen, waarbij onderzoek zal leiden tot in het beleid en de uitvoering toepasbare resultaten met als gevolg een verbetering van de publieke gezondheid.

Activiteiten van het netwerk richten zich op het bevorderen van onderzoek en daarbij behorende opleidingen (na- en bijscholing, stages, onderzoeksopdrachten, gastdocentschappen).

 

Onderzoeksprojecten