COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck

Aanleiding

Er is een persoonlijke gezondheidscheck ontwikkeld en ingevoerd om mensen inzicht te geven in hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen. Indien uit deze health check naar voren komt dat iemand een hoog risico heeft op gezondheidsproblemen, wordt hij of zij uitgenodigd voor een preventieconsult bij de huisarts. De ervaring leert dat deze initiatieven sommige mensen beter bereiken dan anderen. Helaas is het zelfs zo dat meestal de mensen bereikt worden die er het minste baat bij zouden hebben, terwijl mensen met een hoog risico op ziekte juist niet goed bereikt en begeleid kunnen worden. Een voorbeeld van mensen met een relatief hoog risico zijn mensen van niet-Westerse afkomst. Bovendien blijken leefstijlinterventies minder effectief bij kwetsbare groepen. Een verklaring kan zijn dat bestaande leefstijlinterventies onvoldoende zijn toegesneden op de culturele behoeften en voorkeuren van niet-westerse migranten.

Doel

In dit onderzoek onderzochten we of we de kwetsbare groep allochtonen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, diabetes of nierfalen beter kunnen begeleiden bij het starten en volhouden van een gezonde leefwijze.

Aanpak

Het onderzoek bestond uit verschillende fases waarbij we met behulp van een speciale methode (intervention mapping) zo goed mogelijk gebruik maakten van de kennis en interventies die in de loop van de jaren verkregen is. Eerst ontwikkelden we een zelfregulatie-interventie en een training voor Community Health Workers (CHWs) en praktijkondersteuners om de interventie te begeleiden. Onder andere door middel van interviews en een systematische literatuurstudie (systematische review) onderzochten we hoe de begeleiding van het programma het beste vormgegeven kon worden. Het zelfregulatieprogramma werd vervolgens uitgetest bij volwassenen van allochtone afkomst, met een hoog risico op cardiometabole aandoeningen.

Looptijd

september 2010 – nu (lopend).

Participanten

LUMC/PHEG, Barend Middelkoop
LUMC/PHEG, Matty Crone
LUMC, Pim Assendelft
Universiteit Leiden/FSW, Sandra van Dijk
Universiteit Leiden/FSW, Winnie Gebhardt
Universiteit Leiden/FSW, Jamila Ben Meftah

Resultaten

Uit de interviews en de systematische review kwam duidelijk naar voren hoe we de interventie het beste vorm konden geven, bijvoorbeeld door eerst een huisbezoek af te leggen om de sociale situatie beter te leren kennen en aan een vertrouwensband te werken. De uiteindelijke interventie bestond uit een huisbezoek, vier groepsbijeenkomsten en telefonische coaching. Het bleek erg ingewikkeld om het onderzoek uit te voeren, zo waren er veel problemen met het bereiken van mensen en moesten we proactief mensen werven via andere kanalen, zoals buurtfestivals. Er werden uiteindelijk 193 mensen gerandomiseerd en in de interventie- of controlegroep geplaatst.  Deelnemers waren enthousiast over de interventie en het programma leek goed aan te sluiten bij de behoeften en voorkeuren van de doelgroep. Er zijn analyses uitgevoerd om na te gaan wat de effecten zijn op bloeddruk, gewicht, gezondheidsgedragingen en zelfregulatievaardigheden.

Producten

Op dit moment wordt geschreven aan een wetenschappelijk artikel.

Samenvatting

Er is een persoonlijke gezondheidscheck ontwikkeld om mensen inzicht te geven in hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen. Indien uit de health check naar voren komt dat iemand een hoog risico heeft op gezondheidsproblemen, wordt hij of zij uitgenodigd voor een preventieconsult bij de huisarts. De ervaring leert dat deze initiatieven personen van niet-westers herkomst minder goed bereiken. Bovendien blijken leefstijlinterventies minder effectief bij kwetsbare groepen, wat mogelijk komt doordat leefstijlinterventies onvoldoende zijn toegesneden op de culturele behoeften van deze groepen.

Op een systematische wijze is in dit project een interventie ontwikkeld om personen van niet-westerse herkomst met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen te begeleiden. Deze interventie is een onderzoeksetting ingevoerd en geëvalueerd.

In 2020 zullen de resultaten bekend zijn.

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden