Publicaties

Publicaties van onderzoek dat is uitgevoerd door de AWPG NZH, hieronder gepresenteerd per aandachtsgebied.

Gezondheidsbevordering

2019
Factsheet Wijkprofiel Stevenshof Vitaal
Factsheet Wijkprofiel Alphen Noord
Factsheet Wijkprofiel Den Haag Zuidwest
Praatplaat Integrale Wijkaanpak Wijzer in de Wijk
Een integraal gezondheidsplan ter preventie van hart- en vaatziekten in de pre-pensioen bevolking van de Stevenshof (powerpoint)

2016
Startfoto Leiden-Noord - Gezonde toekomst dichterbij
Rapport Implementatie e-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda

2015
HUO 2014. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren uit Den Haag en omstreken.
A stitch in time saves nine. A repeated cross sectional case study on the implementation of the intersectoral community approach youth at a healthweight.
Eindverslag Gezondheidsdialoog in de wijk
Rapport Ontwikkeling scholing signaleerders psychosociale problematiek ouderen
Response and participation of underserved populations after a three step invitation strategy for a cardiometabolic health-check

2014
Eindverslag Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Factsheet AWPG-NZH Onderzoek Verzekerd bewegen
Folder Visser en Zwanenzijde Verzekerd Bewegen
Eindrapport Jeugdzorg preventie Westland
Tijdschriftenbibliotheek: motor achter bewonerscontacten?
Checklist uitvoering beweegprogramma's
Checklist belangrijke factoren voor de uitvoering beweegprogramma's. Handleiding.
Literatuurlijst beweegprogramma's
Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
(proefschrift)

2013
Rapport Wat beweegt u?
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (rapportage)
Onderzoeksrapport Needs assessment gezondheidsdeterminanten Hindostanen

2012
De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau (afstudeeronderzoek)
De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau (afstudeeronderzoek - samenvatting)
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (richtlijn)
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (vragenlijst)
Afstudeerscriptie Excellent health among disadvantaged individuals: which factors are protective for a good health in low-educated individuals?
Adolescenten & Alcohol
Meaning of and motives for alcoholuse. Views from 15 year old Dutch adolescents and their mothers (ppt)
Alcohol en jongeren in Teylingen en hun moeders (ppt)