Publicaties

Publicaties van onderzoek dat is uitgevoerd door de AWPG NZH, hieronder gepresenteerd per aandachtsgebied.

Gezondheidsbevordering en Sociaal Domein

2023
Turning the tide: countering syndemic vulnerability in a Dutch fishermen community
Just one more cookie: An ethnographic study of subversion in weight-related health promotion in a Dutch fishing community

2022
A qualitative study on the perspectives of inhabitants and policy makers about the district health profile in the Netherlands
Food insecurity status is of added value in explaining poor health: a crosssectional study among parents living in disadvantaged neighbourhoods in the Netherlands
Extending the theory of planned behavior for explaining dietary quality: The role of financial scarcity and food insecurity status
Food insecurity, dietary quality and health in the Netherlands

2021
The interplay between fast-food outlet exposure, household food insecurity and diet quality in disadvantaged districts
Psychological distress, cardiometabolic diseases and musculoskeletal pain: A cross-sectional, population-based study of syndemic ill health in a Dutch fishing village

2020
Exploring syndemic vulnerability across generations: A case study of a former fishing village in the Netherlands
Exploring food insecurity and obesity in Dutch disadvantaged neighborhoods: a cross-sectional mediation analysis
Prezi ‘De huisarts en de praktijkondersteuner in een integrale wijkaanpak. De casus Alphen Noord.’
Visual ‘Beleidsaanbeveling Wat hebben huisartsen en praktijkondersteuners in Alphen Noord nodig om bij te dragen aan een integrale wijkaanpak in het algemeen, en specifiek voor ouderen?’

2019
The Evaluation of a Family-Engagement Approach to Increase Physical Activity, Healthy Nutrition, and Well-Being in Children and Their Parents
Pregnant women at increased risk of adverse perinatal outcomes: A combination of less healthy behaviors and adverse psychosocial and socio-economic circumstances.
Needs and perceptions regarding healthy eating among people at risk of food insecurity: a qualitative analysis
Factsheet Wijkprofiel Stevenshof Vitaal
Factsheet Wijkprofiel Alphen Noord
Factsheet Wijkprofiel Den Haag Zuidwest
Praatplaat Integrale Wijkaanpak Wijzer in de Wijk
Een integraal gezondheidsplan ter preventie van hart- en vaatziekten in de pre-pensioen bevolking van de Stevenshof (powerpoint)

2018
Women‐centered care: Implementation of CenteringPregnancy® in The Netherlands
Onzichtbare honger? Voedselonzekerheid in de Haagse Krachtwijken
Handreiking Sociaal Makelaar

2017
CHECK’D?! : determinants of participation in a two-stage cardiometabolic screening among underserved groups
The implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity
Welke factoren bepalen de implementatie van een lokale integrale aanpak van overgewicht bij kinderen?
Gezondheidsdialoog in de wijk. Bewoners en professionals samen werkt dat beter?
Favourable outcomes of a preventive screening and counselling programme for older people in underprivileged areas in the Netherlands: The PRIMUS project

2016
Critical stakeholder determinants to the implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity
Unravelling the factors decisive to the implementation of EPODE-derived community approaches targeting childhood obesity: a longitudinal, multiple case study.
Determinants of participation in a cardiometabolic health check among underserved groups.
Het PreventieConsult en ‘moeilijk bereikbare’ patiënten.
Group based prenatal care in a low-and high risk population in the Netherlands: a study protocol for a stepped wedge cluster randomized controlled trial
Startfoto Leiden-Noord – Gezonde toekomst dichterbij
Rapport Implementatie e-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda

2015
Factors associated with physical therapists’ implementation of physical activity interventions in the Netherlands
HUO 2014. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren uit Den Haag en omstreken.
Implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity: a systematic review.
A stitch in time saves nine. A repeated cross sectional case study on the implementation of the intersectoral community approach youth at a healthweight.
Eindverslag Gezondheidsdialoog in de wijk
Rapport Ontwikkeling scholing signaleerders psychosociale problematiek ouderen
Response and participation of underserved populations after a three step invitation strategy for a cardiometabolic health-check

2014
Factors influencing the introduction of physical activity interventions in primary health care: a qualitative study
Factors influencing primary health care professionals’ physical activity promotion behaviors: a systematic review.
Measuring determinants of implementation behavior: psychometric properties of a questionnaire based on the Theoretical Domains Framework.
Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
‘Check it out!’ Decision-making of vulnerable groups about participation in a two-stage cardiometabolic health check: a qualitative study.
The influence of life events on physical activity patterns of Dutch older adults: A life history method.
Eindverslag Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Factsheet AWPG-NZH Onderzoek Verzekerd bewegen
Folder Visser en Zwanenzijde Verzekerd Bewegen
Eindrapport Jeugdzorg preventie Westland
Tijdschriftenbibliotheek: motor achter bewonerscontacten?
Checklist uitvoering beweegprogramma’s
Checklist belangrijke factoren voor de uitvoering beweegprogramma’s. Handleiding.
Literatuurlijst beweegprogramma’s
Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
(proefschrift)
Evaluatie pilot samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel
Evaluatie pilot samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel (verkorte uitgave)

2013
Discriminant content validity of a Theoretical Domains Framework Questionnaire for use in implementation research
Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care: a Delphi study.
Health psychology and implementation science in tandem: developing questionnaires to assess theoretical domains and multiple goal pursuit.
PREVENTIEkracht in LEIDEN. Eindverslag ZonMW programma 2012 & onderzoeksresultaten.
Rapport Wat beweegt u?
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (rapportage)
Onderzoeksrapport Needs assessment gezondheidsdeterminanten Hindostanen
Evaluatie pilot Noorderkwartier Leiden
Onderzoeksrapport Eigen kracht in gemeente Leiden

2012
Assessment of Appropriateness of Screening Community-Dwelling Older People to Prevent Functional Decline
GPs’ perpectives on preventive care for older people: a focus group study
Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen (Word doc)
De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau (afstudeeronderzoek)
De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau (afstudeeronderzoek – samenvatting)
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (richtlijn)
Monitor veiligheidsgevoelens homoseksuele en biseksuele inwoners gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland (vragenlijst)
Afstudeerscriptie Excellent health among disadvantaged individuals: which factors are protective for a good health in low-educated individuals?
Adolescenten & Alcohol
Meaning of and motives for alcoholuse. Views from 15 year old Dutch adolescents and their mothers (ppt)
Alcohol en jongeren in Teylingen en hun moeders (ppt)

2009
Use of the Precaution Adoption Process Model in screening among older persons (poster)
Tuchtrechtuitspraken over screening en preventieve Diagnostiek

Jeugdgezondheidszorg

2022
Wetenschappelijk artikel in BMJ Open: Identification of child mental health problems by combining electronic health record information from different primary healthcare professionals: a population-based cohort study

2021
Proefschrift Nynke Koning: Identitfication of child mental health problems in primary care. An interdisciplinary approach (flipbook, ww = Pippi2021!)
Wetenschappelijk artikel in Frontiers in Public Health: The Usefulness of Electronic Health Records From Preventive Youth Healthcare in the Recognition of Child Mental Health Problems

2020
Wetenschappelijk artikel in Computers in Biology and Medicine: Quantitative and temporal approach to utilising electronic medical records from general practices in mental health prediction

2019
Wetenschappelijk artikel in EClinicalMedicine: Identification of children at risk for mental health problems in primary care—Development of a prediction model with routine health care data.
Wetenschappelijk artikel in European Journal of General Practice: Factors associated with the identification of child mental health problems in primary care – a systematic review.

2018
Wetenschappelijk artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Samenwerking tussen huisarts en jeugdarts. Ruimte voor verbetering.

2017
Artikel Het Oogonderzoek in de jeugdgezondheidszorg op de leeftijd van 3 jaar: ruimte voor verbetering

2016
Gezondheidsrisico’s inschatten bij kinderen van Hindostaanse afkomst. Een eerste validatie van de nieuwe BMI-curven.
Relationships between demographic factors and breastfeeding prevalence on the day of birth and after two weeks
Factsheet ‘Borstvoeding voor ieder kind?’

2015

Height of South Asian children in the Netherlands aged 0-20 years: secular trends and comparisons with current Asian Indian, Dutch and WHO references.
Zien en gezien worden (Resultaten)
Does one size fit all? The case for ethnic specific standards to assess growth in South Asian children.

2014
Declining and stabilising trends in prevalence of overweight and obesity in Dutch, Turkish, Moroccan and South Asian children 3-16 years of age between 1999 and 2011 in the Netherlands
Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af
Gehoorschade door harde muziek: mogelijkheden voor preventie van gehoorschade bij bezoekers Jongerencentrum Zoeterwoude
Peiling van de kennisbehoefte bij JGZ-professionals omtrent taalachterstand en toeleiding naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (Samenvatting)
Peiling van de kennisbehoefte bij JGZ-professionals omtrent taalachterstand en toeleiding naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (Factsheet)
Indicatoren CJG-gezinsbegeleiding Den Haag

2013
Resultaten Pilot Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) binnen de JGZ Hollands Midden
Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Relatie en scheiding. Aanbod relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen in noordelijk Zuid-Holland.
Signaleren in de JGZ: ontwikkeling en bruikbaarheid van een standaard signaleringslijst ten behoeve van het PGO 5-6 en 10-11 jarigen
Informatieblad signaleringslijsten in de JGZ. Ontwikkeling en gebruik van uniforme vragenlijsten

2012
Methodiek CJG gezinsbegeleiding ‘Samen doen wat nodig is’

2009
Trends in overweight and obesity prevalence in Dutch, Turkish, Moroccan and Surinamese South Asian children in the Netherlands.

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden