Onderzoeker

Wat u als onderzoeker van ons kunt verwachten

Via de AWPG NZH kunnen gemeenten en GGD’en met relevante vragen uit de praktijk een beroep doen op de partners van de AWPG NZH. Dit zijn de kennisinstituten LUMC, TNO en Universiteit Leiden. Onderzoekers krijgen hierdoor de kans hun expertise te valoriseren: bruikbaar en toepasbaar te maken voor de samenleving. Voor universiteiten, academische ziekenhuizen en kennisinstituten als TNO is het belangrijk om de valorisatie van kennis te meten.

Netwerkorganisatie

Voor u als onderzoeker is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) interessant als een netwerkorganisatie waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken. De AWPG NZH biedt u dus de partners om gezamenlijk toegepast praktijkgericht onderzoek uit te voeren

Evidence based werken

Door vanuit de gemeentelijke beleidspraktijk en de professionele praktijk met onderzoekers samen te werken, kunnen gemeenten en GGD’en meer ‘evidence-based’ werken. Dit helpt het beleid in het sociale domein en de publieke gezondheid efficiënter en effectiever te maken.

Tegelijkertijd doen onderzoeksinstituten meer onderzoek naar thema’s die voor de praktijk belangrijk zijn. GGD’ers kunnen bovendien in hun advies aan gemeenten gebruik maken van de expertise van de aangesloten kennisinstituten.

Onderzoek en stage

De AWPG NZH kan u als onderzoeker helpen bij het vinden of bieden van stages, na- en bijscholing, gastdocentschappen, co-schappen en onderzoeksplaatsen. Via de AWPG NZH brengen de Kernpartners vraag- en aanbod op dat terrein samen.

Voor onderzoekers-in-opleiding kan de AWPG NZH bemiddelen voor het volgen van een onderzoekstage. Deze worden in onderling overleg afgesproken.

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden