Infectieziektebestrijding

Werkterrein

Infectieziektebestrijding in de publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten.

Het netwerk Infectieziektebestrijding is één van de vijf aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland.  Deze deelnemers richten zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Netwerk

Het netwerk Infectieziektebestrijding houdt zich bezig met het effect van het werk van GGD’en in de publieke gezondheid met als doel het verbeteren van de infectieziektebestrijding. Het onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats bij de GGD’en, soms ook bij het LUMC.

De groep werkt samen met themagroepen Infectieziekten van andere Academische Werkplaatsen, met name Nijmegen (AMPHI), Maastricht (CAPHRI) en Rotterdam (Joop Huisman Instituut) en met de andere aandachtsgebieden  binnen de AWPG NZH.

In het netwerk participeren een arts en een verpleegkundige van beide GGD'en vertegenwoordigers van het Centrum voor Infectieziekten van het LUMC (internisten en artsen-microbioloog).

Meer weten?

Lees het Werkplan 2013 AWPG NZH themagroep Infectieziektebestrijding (PDF)

Deelnemers netwerk

GGD Haaglanden:

Mariska Petrignani, arts maatschappij & gezondheid, profiel infectieziektebestrijding (voorzitter)
Mare de Boer, sociaal-verpleegkundige infectieziektebestrijding (secretaris)
Riany Brugmans, sociaal-verpleegkundige infectieziektebestrijding
Kees Dirksen, arts infectieziektebestrijding i.o.
Erik Huisman, arts tuberculosebestrijding
Saskia van Leeuwen-Voerman, arts infectieziektebestrijding KNMG, regionaal Soa-centrum Den Haag
Johan Versteegen, arts maatschappij & gezondheid, profiel infectieziektebestrijding

GGD Hollands Midden:

Anton Dalhuijsen, arts maatschappij & gezondheid, profiel infectieziektebestrijding
Inge van Disseldorp, arts maatschappij & gezondheid, profiel infectieziektebestrijding

LUMC, Centrum voor Infectieziekten:

Sandra Bernards, arts-microbioloog, KML/LUMC en MCH/Westeinde
Albert Vollaard, internist-infectioloog, INZI/LUMC
Leo Visser, internist infectioloog, hoogleraar infectiologie en reizigersziekten INZI/LUMC
Ann Vossen, arts-microbioloog KML/LUMC

Agendaleden LUMC:

Jaap van Dissel, internist-infectioloog, hoogleraar infectiologie INZI/LUMC
Louis Kroes, arts-microbioloog, hoogleraar virologie KML/LUMC
Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health PHEG/LUMC

Werkwijze

Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang van projecten te bespreken, nieuw onderzoek aan te kaarten en te zorgen dat de resultaten uit onderzoek leiden tot verbeteringen in de infectieziektebestrijding.

Onderzoek