Infectieziektebestrijding

Werkterrein

Infectieziektebestrijding in de publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten.

Het netwerk Infectieziektebestrijding is één van de vijf aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland.  Deze deelnemers richten zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Geactualiseerd op 05-11-2020

Netwerk

Het netwerk Infectieziektebestrijding houdt zich bezig met het effect van het werk van GGD’en in de publieke gezondheid met als doel het verbeteren van de infectieziektebestrijding. Het onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats bij de GGD’en, soms ook bij het LUMC.

De groep werkt samen met themagroepen Infectieziekten van andere Academische Werkplaatsen, met name Nijmegen (AMPHI), Maastricht (CAPHRI) en Rotterdam (Joop Huisman Instituut) en met de andere aandachtsgebieden  binnen de AWPG NZH.

In het netwerk participeren een arts en een verpleegkundige van beide GGD'en vertegenwoordigers van het Centrum voor Infectieziekten van het LUMC (internisten en artsen-microbioloog).

Meer weten?

Lees het Werkplan 2013 AWPG NZH themagroep Infectieziektebestrijding (PDF)

Onderzoeksprojecten