Milieu en Gezondheid

Werkterrein

De medische milieukunde adviseert en beantwoordt vragen over milieufactoren in relatie tot gezondheid. Het kan hierbij gaan om de risico’s van schadelijke stoffen in lucht, water of bodem, geluidhinder, slechte kwaliteit van het binnenmilieu in woningen en scholen tot de positieve effecten van groen op de gezondheid. Vaak komen meerdere factoren samen op één plek. De voornaamste doelstelling van de medische milieukunde is een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

Netwerk

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid heeft een landelijke infrastructuur. Hiervoor is gekozen vanwege de landelijke thematiek en de landelijke samenwerking binnen het vakgebied medische milieukunde. Dit betekent dat het thema Milieu en Gezondheid binnen de AWPG NZH één van de aandachtsgebieden is, maar dat het netwerk rondom dit thema landelijk is georganiseerd.

Deelnemers netwerk

Binnen de AWPG NZH is er geen eigen netwerk Milieu en Gezondheid. Dit aandachtsgebied heeft een landelijk netwerk, waarin onder andere de disciplines Medische milieukunde van de GGD'en in Nederland, meerdere universiteiten en onderzoeksinstellingen participeren.

Zie voor meer informatie de landelijke website www.academischewerkplaatsmmk.nl

Werkwijze

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid bundelt kennis uit praktijk, wetenschap en beleid en wil zo een brug slaan tussen deze gebieden. Binnen de academische werkplaats worden vragen van gemeenten en provincies beantwoord door middel van onderzoek door GGD’en in samenwerking met universiteiten.

Onderzoek