Milieu en Gezondheid

Werkterrein

De medische milieukunde adviseert en beantwoordt vragen over milieufactoren in relatie tot gezondheid. Het kan hierbij gaan om de risico’s van schadelijke stoffen in lucht, water of bodem, geluidhinder, slechte kwaliteit van het binnenmilieu in woningen en scholen tot de positieve effecten van groen op de gezondheid. Vaak komen meerdere factoren samen op één plek. De voornaamste doelstelling van de medische milieukunde is een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

Netwerk

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid heeft een landelijke infrastructuur. Hiervoor is gekozen vanwege de landelijke thematiek en de landelijke samenwerking binnen het vakgebied medische milieukunde. Dit betekent dat het thema Milieu en Gezondheid binnen de AWPG NZH één van de aandachtsgebieden is, maar dat het netwerk rondom dit thema landelijk is georganiseerd.

Binnen de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid worden vragen van gemeenten en provincies beantwoord door middel van onderzoek door GGD’en in samenwerking met universiteiten.

Klik op het logo en bezoek de landelijke website van de Academische Werkplaats voor Milieu en Gezondheid

Zie voor meer informatie de landelijke website van de Academische Werkplaats voor Milieu en Gezondheid.

Onderzoeksprojecten

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden