Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag: Een exploratieve studie naar de determinanten van effectief integraal beleid

Aandachtsgebieden > Milieu en Gezondheid > Onderzoek

Vraagstelling

Een gemeente kan bij de inrichting van de leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners door gezondheidsaspecten vroegtijdig een positie te geven in de besluitvorming. Het voeren van integraal gezondheidsbeleid is echter geen gemakkelijke taak. Wat zijn nu de factoren die bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming?

Aanpak

Na een uitgebreide screening van raadsstukken in de gemeenten Den Haag en Leiden zijn zes beleidsprocessen geselecteerd en onderzocht  op mogelijk verklarende factoren.  Er is een aantal factoren geïdentificeerd die een versterkend dan wel afzwakkend effect kunnen hebben op het meenemen van gezondheid in besluitvorming.

Looptijd

15-02-2014 – 31-10-2014

Participanten

Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag
GGD Haaglanden
GGD Hollands Midden

Resultaten

• Inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen om gezondheidsimpact te realiseren op gebied van de medische milieukunde (MMK).
• Inzicht in een onderbelicht onderdeel van het vakgebied van de MMK
• Om gezondheid mee te nemen in besluitvorming zijn timing en bewustwording belangrijk.
• Onderbouwing voor de reflectie op de rol en taakopvatting van de GGD.

Producten

Samenvatting

Gemeenten kunnen bij de inrichting van de leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners door gezondheidsaspecten vroegtijdig een positie te geven in de besluitvorming. De onderzoeksvraag is: Wat zijn de factoren die bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming? Daartoe zijn raadsstukken met betrekking tot de leefomgeving in de gemeenten Den Haag en Leiden uitgebreid gescreend. Vervolgens zijn zes beleidsprocessen geselecteerd, die onderzocht zijn op mogelijk verklarende factoren. Er is een aantal factoren geïdentificeerd, die een versterkend dan wel afzwakkend effect kunnen hebben op het meenemen van gezondheid in besluitvorming. Onder andere de ‘informatiebehoefte gedurende verschillende stadia in het beleidsproces’ en het belang van goed ontwikkelde ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ hebben een duidelijk effect. Daarnaast heeft de ‘mate waarin tegengestelde belangen bestaan over beleidsopties’ invloed op de wijze waarop gezondheid een rol speelt in de besluitvorming.

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden