Over ons

De AWPG NZH is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland en één van de twaalf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. De basis voor de AWPG NZH is gelegd in 2005. De werkplaats is mede opgericht met subsidie van ZonMw.

 

In een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) werken professionals uit de lokale praktijk en uit de wetenschap samen. Gezamenlijk doen zij onderzoek om te komen tot inzicht en oplossingen over vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen lokale beleidsmakers tot goed onderbouwde maatregelen komen.

De AWPG NZH is een samenwerkingsverband van de partners

Naast deze kernpartners betrekt de werkplaats andere relevante partijen bij deze samenwerking, zoals de geestelijke gezondheidszorg, organisaties uit het sociaal domein en thuiszorgorganisaties uit de regio.

 

Geschiedenis

De eerste fase van de AWPG in de jaren 2007 t/m 2010 kenmerkte zich door pionieren, experimenteren, ontdekken, vallen en opstaan. Dit gold voor de inhoud, maar ook voor de organisatie en de werkwijze. De vervolgfase AWPG II ‘Verbreden, verankeren en verdiepen’ van 2010 t/m 2014 laat zich kenschetsen door productie en structuur: doen uitvoeren van onderzoek, standaardiseren en protocolleren van de AWPG-werkwijze, consolideren van de samenwerking tussen de AWPG-partners en de gemeenten in het werkgebied.

In fase III wordt de AWPG NZH met de verworvenheden van de voorgaande periodes behouden. De kernpartners zijn bereid zijn om daarin tijd en geld te investeren. In deze derde fase kenmerkt de AWPG NZH zich als een netwerkorganisatie rondom onderzoek en opleiding, waarin de kernparticipanten elkaars prioritaire partners zijn. Deze plannen en wensen van de AWPG-partners over hun samenwerking binnen de AWPG NZH zijn vastgelegd in het Visiedocument AWPG III ´Krachtig in samenwerking’.

Meer lezen?
Nieuwe koers en structuur AWPG NZH vanaf 2017
AWPG NZH – Innovatie van publieke gezondheid en gemeentelijk beleid
(brochure)
Strategisch Opleidingsplan 2015-2020 (beleidsplan opleidingen)
Visie- en Activiteitenplan AWPG NZH
AWPG NZH in beeld – Samenwerken aan effectief publiek gezondheidsbeleid (Pr-krant)

 

Strategisch Partneroverleg

De leden van het Strategisch Partneroverleg (SPO) geven strategisch advies over de richting waarin de AWPG NZH zich beweegt en welke personen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zij delen hun netwerk en fungeren als ‘spin in het web’ tussen AWPG NZH en collega’s en bestuurders van de eigen partnerorganisatie. Het SPO neemt ook besluiten ten aanzien van de koers, structuur en activiteiten van de AWPG NZH.

Hieronder staan de leden de van het Strategisch Partneroverleg:

GGD Haaglanden:
Annette de Boer, directeur
René Remeeus, secretaris AWPG NZH

Hecht | GGD Hollands Midden:
Sjaak de Gouw, directeur (voorzitter)
Addi van Bergen, coördinator AWPG NZH

LUMC:
Jessica Kiefte, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

TNO:
Noortje Pannebakker, wetenschappelijk onderzoeker Child Health

Universiteit Leiden:
Sandra van Dijk, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Secretariële ondersteuning:
Marga Hoogenkamp, directiesecretaresse GGD Hollands Midden

 

Contactpersonen

Heeft u een vraag over de AWPG NZH, neem dan contact met ons op of met één van de onderstaande contactpersonen voor de AWPG NZH bij uw GGD.

Voor GGD Haaglanden:
René Remeeus

Voor Hecht | GGD Hollands-Midden:
Addi van Bergen
Sjaak de Gouw

 

Colofon

Webredactie
Addi van Bergen

 

Lees hier meer over uw Privacy op onze website.


Website voor het laatst bijgewerkt op donderdag 8 februari 2024

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden