Jeugdgezondheidszorg

Werkterrein

Het thema Jeugdgezondheidszorg is oorspronkelijk gestart als één van de vijf aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland. Het thema Jeugdgezondheidszorg richtte zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

In 2011 kon deze groep zich, dankzij een extra ZonMw-subsidie, verder ontwikkelen tot een zelfstandige Academische Werkplaats Jeugd, met een breder werkterrein. Naast de oorspronkelijke Jeugdgezondheidszorg, behelst dat nu ook jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd-GGZ.

De ‘dochter’ is dus volwassen geworden en los van de moeder-AWPG haar eigen koers gaan varen als Werkplaats SAMEN.

Geactualiseerd op 03-05-2021

Netwerk

De samenwerking onder het thema Jeugdgzondheidszorg binnen de AWPG heeft betrokken partijen, voornamelijk uit de Jeugdgezondheidszorg, in 2011 geïnspireerd om nieuwe participanten te zoeken op het bredere terrein van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugd-GGZ. Met financiële ondersteuning door ZonMw is in 2011 de Academische Werkplaats Jeugd ‘Samen voor de Jeugd’ Noordelijk Zuid-Holland (AWJ NZH) gestart.

In de Academische Werkplaats Jeugd werken professionals uit de praktijk en het beleid rond zorg voor jeugd samen met onderzoekers van de universiteit, hogeschool en TNO aan vragen op het terrein van opvoeding en ontwikkeling. Aan de hand van dergelijke vragen worden onderzoeksideeën gezamenlijk uitgewerkt in onderzoeksaanvragen. Ook wordt samengewerkt aan het uitvoeren van (kortdurende) onderzoekprojecten. Het bewaken van de voortgang van projecten is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast inventariseert de Academische Werkplaats Jeugd opleidingsbehoeften bij deelnemers en kan aansluitend daarop een scholingsaanbod ontwikkelen

Onderzoeksprojecten

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden