Jeugdgezondheidszorg

Werkterrein

Het thema Jeugdgezondheidszorg is oorspronkelijk gestart als één van de vijf aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland. Het thema Jeugdgezondheidszorg richtte zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

In 2011 kon deze groep zich, dankzij een extra ZonMw-subsidie, verder ontwikkelen tot een zelfstandige Academische Werkplaats Jeugd, met een breder werkterrein. Naast de oorspronkelijke Jeugdgezondheidszorg, behelst dat nu ook jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd-GGZ.

De 'dochter' is dus volwassen geworden en los van de moeder-AWPG haar eigen koers gaan varen als Academische Werkplaats Jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-J NZH) en draagt als naam: ' Samen voor de Jeugd', zie www.samenvoordejeugd.nl

Netwerk

De samenwerking onder het thema Jeugdgzondheidszorg binnen de AWPG heeft betrokken partijen, voornamelijk uit de Jeugdgezondheidszorg, in 2011 geïnspireerd om nieuwe participanten te zoeken op het bredere terrein van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugd-GGZ. Met financiële ondersteuning door ZonMw is in 2011 de Academische Werkplaats Jeugd 'Samen voor de Jeugd' Noordelijk Zuid-Holland (AWJ NZH) gestart.

In de Academische Werkplaats Jeugd werken professionals uit de praktijk en het beleid rond zorg voor jeugd samen met onderzoekers van de universiteit, hogeschool en TNO aan vragen op het terrein van opvoeding en ontwikkeling. Aan de hand van dergelijke vragen worden onderzoeksideeën gezamenlijk uitgewerkt in onderzoeksaanvragen. Ook wordt samengewerkt aan het uitvoeren van (kortdurende) onderzoekprojecten. Het bewaken van de voortgang van projecten is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast inventariseert de Academische Werkplaats Jeugd opleidingsbehoeften bij deelnemers en kan aansluitend daarop een scholingsaanbod ontwikkelen

Deelnemers netwerk

TNO:
Noortje Pannebakker (voorzitter)

GGD Haaglanden:
Micheline van Plateringen
Jeroen de Wilde (secretaris)

GGD Hollands Midden:
Marjanne Bontje (Jeugdgezondheidszorg)
Carolina Honig (Jeugdgezondheidszorg)

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West:
Carina van der Beek
Brigitte Prevos

Gemeente Den Haag, programmabureau jeugd:
Annemieke Wierstra-Meyer
Marianne Beijleveld

Curium:
Miranda Freriks

Jong Florence:
Annemiek van de Nieuwegiessen

Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland:
Emmy Berben

Stichting Jeugdformaat:
Marianne Pannekeet

Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd GGZ Haaglanden:
Henrikje Klasen

Stichting Kwadraad:
Agnes Stappers

LUMC:
Matty Crone (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde)
H.M. Oudesluys-Murphy (Sociale pediatrie)
Ria Reis (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde)

Universiteit Leiden/Faculteit Sociale wetenschappen:
Lenneke Alink

Haagse Hogeschool:
Marion van de Sande

Meelezers:
Jolande van Dijk, GGD Haaglanden, Jeugdgezondheidszorg
Nienke Terpstra, GGD Hollands Midden/LUMC
Barend Middelkoop, LUMC/GGD Haaglanden
Robert Vermeiren, LUMC/Curium
Jolanda Anthonissen, TNO
Leo Staal, Gemeente Den Haag

Werkwijze

Gebrek aan evidence-based interventies en instrumenten, een gefragmenteerd zorgaanbod en beperkte samenwerking tussen professionals hebben er in het verleden toe geleid dat de zorg voor jeugd niet optimaal was. De AWPJ NZH draagt bij aan het verbeteren van de integrale ketenzorg voor de jeugd en ondersteunt Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio, door het verbinden van beleid, praktijk, onderzoek en opleiding.

Thema’s en projecten

  1. Samen opletten: risicotaxatie en –management (PDF)
  2. Samen opvoeden: toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies (PDF)
  3. Samen optreden: zorgcoördinatie (PDF)
  4. Samen opleiden: het interactief implementatie- en onderwijs netwerk (PDF)

Per thema is een project gestart. In afstemming met de Academische Werkplaats Noord Nederland C4Youth is een cohortonderzoek gestart. Bij een cohort van kinderen met psychosociale en opvoedproblemen zijn data verzameld ten behoeve van de projecten.

Elk project had als aanvullende opdracht zich actief te richten op verspreiding en implementatie van de onderzoeksresultaten. Het interactieve implementatie- en onderwijsnetwerk boodt daarbij ondersteuning.

Meer lezen?

Werkplan 2012 van de themagroep Jeugd (PDF)
Samen voor de Jeugd - Academische Werkplaats Publieke Gezondheid-jeugd Noordelijk Zuid-Holland (PDF)
Website Samen voor de Jeugd

Onderzoek