Onderzoek

Onderzoek

De AWPG NZH voert (kortdurend) onderzoek uit in het sociale domein en op het terrein van de publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland.

Praktijkgericht onderzoek dat vragen in het sociale domein en de publieke gezondheid beantwoordt als:

  • Hoe signaleer je kwetsbaarheid bij ouderen in de wijk?
  • Is gehoorschade bij jongeren te voorkomen?
  • Kun je mensen met een laag inkomen helpen gezonder te leven?

De AWPG NZH is een samenwerkingsverband van GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, LUMC, TNO en Universiteit Leiden. Deze samenwerking levert een unieke synthese op van kennis uit praktijk en wetenschap.

Het onderzoek van de AWPG NZH leidt tot praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor gemeentelijke beleidsvraagstukken.

Onder de vlag van de AWPG NZH wordt onderzoek met variabele looptijden verricht. Promotie-onderzoek duurt in principe vier jaar, ontwikkelings-/evaluatieonderzoek duurt 1,5 tot 2 jaar en gemeentegericht onderzoek kent vaak een looptijd van vier tot maximaal 12 maanden.

Voorbeelden van onderzoek bekijken?

vimeo-intro-afbeelding-klein
AWPG NZH op Vimeo

Bekijk voorbeelden van onderzoek dat door de AWPG NZH is verricht.

 

Van praktijk naar onderzoek, naar beleid, naar praktijk....

In de AWPG NZH worden vragen vanuit beleid en praktijk in het sociale domein en de publieke gezondheid vertaald naar onderzoeksvragen. Gemeenten kunnen de uitkomsten van het toegepast onderzoek gebruiken om beleidskeuzes te onderbouwen. Onderzoeksresultaten kunnen ook helpen om het handelen van de praktijkprofessional te actualiseren doordat nieuwe inzichten uit de wetenschap worden toegepast.

De AWPG NZH heeft als doel dat praktijkorganisaties zoveel mogelijk evidence-based werken en dat onderzoeksorganisaties meer vraaggestuurd onderzoek uitvoeren. De uitkomsten van de onderzoeken moeten goed bruikbaar zijn in gemeentelijk beleid. Een goede wisselwerking tussen de domeinen onderzoek, praktijk en gemeentelijk gezondheidsbeleid is daarbij van groot belang. De werkplaats bevordert en faciliteert deze wisselwerking.

Zo wordt kennis vertaald naar in de praktijk van gemeenten en professionals bruikbare producten, diensten en voorzieningen. En andersom leveren de praktijk en het beleid nieuwe kennisvragen op!