Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Werkterrein

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, OGGZ, richt zich op sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving die zelf nauwelijks een beroep doen op de bestaande hulpverlening.

Doel van de OGGZ is het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en dak- of thuisloosheid en het realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.

De OGGZ  omvat 'alle activiteiten op het terrein van de geestelijke volksgezondheid, die niet op geleide van een vrijwillige individuele hulpvraag tot stand komen’. De scope van het thema omvat preventie van risicofactoren voor sociale uitsluiting, signalering en vroeginterventie, toeleiding naar adequate zorg, maatschappelijke opvang en rehabilitatie.

Het  thema Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is één van de aandachtsgebieden binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland en richt zich op onderzoek en opleiding op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Meer specifiek op visieontwikkeling, monitoring en het initiëren van nieuwe onderzoeksvragen.

Netwerk

Het netwerk rond OGGZ heeft als themagroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) tot 2014 een actief bestaan geleid en zich bezig gehouden met het gemeentelijke beleid, de praktijk (GGD) en de wetenschap (Universiteit Leiden) omtrent de openbare geestelijke gezondheidszorg. Na die tijd hebben de participanten zich aangesloten bij G4-USER, de overkoepelende samenwerking van de vier grote Nederlandse steden op het gebied van de OGGZ.

G4-USER is de Academische Werkplaats OGGZ van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). USER staat voor Urban Social Exclusion Research. G4-USER is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en GGD'en van de G4 en de universiteiten VUMC/InGeest, LUMC, ErasmusMC en UMC St Radboud. De hoofddoelstelling van de werkplaats is de academisering van de OGGZ door de opbouw van een kennisinfrastructuur die praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbindt.

In opdracht van G4-USER worden of zijn al veel onderzoeken op het terrein van de OGGZ uitgevoerd. Het betreft onderzoek naar daklozen, problematisch middelengebruik, huiselijk geweld, alleenstaande mannen, woningvervuiling, huisuitzetting, sociale uitsluiting, dagbesteding/participatie, monitoring, zelfredzaamheidsmatrix, etc.


Video: Voorlichtingsfilm van G4 USER over de Academische Werkplaats OGGZ van de G4 steden

Onderzoeksprojecten

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden