Publieke gezondheid algemeen

Werkterrein

Onder het aandachtsgebied Publieke gezondheid algemeen vallen onderzoek en onderzoeksvragen die niet specifiek onder één van de andere aandachtsgebieden vallen, maar wel thuishoren bij het brede werkterrein van de Publieke Gezondheid en dus bij de AWPG NZH.

Netwerk

Er is geen eigen netwerk voor het aandachtsgebied Publieke gezondheid algemeen. Rond de betreffende onderzoeken zijn er begeleidings- en/of projectgroepen ingesteld.

Deelnemers netwerk

Contactpersoon
Nienke Terpstra, coördinator AWPG NZH

Werkwijze

Voor onderzoeken of opleidingsactiviteiten op het brede terrein van de Publieke Gezondheid, wordt per onderzoek of activiteit een passende werkwijze afgesproken.

Onderzoek