Praktijkprofessional

Wat u als praktijkprofessional van de AWPG NZH kunt verwachten.

Onderzoek

Bent u een praktijkprofessional, dan kunt u de resultaten uit onderzoek van de AWPG NZH toepassen in uw (advies-)werkzaamheden over effectief en efficiënt beleid. Het gaat dan om beleid op het gebied van de publieke gezondheid en het sociale domein. De ervaring is dat er nog veel welzijns- en gezondheidswinst te boeken is, wanneer recente inzichten in de praktijk worden geïmplementeerd.

Als praktijkprofessional bent u ook in een uitstekende positie om onderzoeksvragen van gemeenten en uit de beroepspraktijk te signaleren en te genereren en die aan de AWPG NZH voor te leggen. Met ogen, oren en mond helpt u daarbij om de effectiviteit en efficiëntie van interventies te vergroten.

Opleiding

De AWPG NZH kan u als praktijkprofessional helpen bij het vinden of bieden van stages, na- en bijscholing, gastdocentschappen, co-schappen en onderzoeksplaatsen. Via de AWPG NZH brengen de Kernpartners vraag- en aanbod op dat terrein samen.

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden