Voedselzekerheid : voeding en gezondheid in Haagse achterstandsgezinnen

Aanleiding

Dit onderzoek gaat over de mate van voedselzekerheid van Haagse achterstandsgezinnen. Voedselzekerheid is de mate waarin men (fysieke en economische) beschikking heeft tot adequate voeding. Een lage voedselzekerheid betekent bijvoorbeeld dat mensen bewust maaltijden moeten overslaan of kleinere porties of minder gevarieerd eten vanwege financiële redenen. Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre de mate van voedselzekerheid invloed heeft op gezondheidsproblematiek zoals diabetes, overgewicht en vitamine D tekort.

Doel

Het doel van het onderzoek is achterhalen in hoeverre voeding een rol kan spelen bij gezondheidsproblematiek in achterstandsgezinnen. Door inzicht te krijgen in de voedselzekerheid van gezinnen in achterstandswijken kunnen we onderzoeken in hoeverre die voedselzekerheid verband houdt met veelvoorkomende gezondheidsproblematiek. Daarnaast willen we onderzoeken in hoeverre voedselzekerheid en voedingsindicatoren (bijv. overgewicht, ondervoeding, ijzer tekort en vitamine D tekort) zinvol kunnen zijn in het identificeren van risicogezinnen. Met deze informatie kunnen mogelijk gerichte beleidsmaatregelen ontwikkeld worden om gezondheidsachterstanden bij kwetsbare Haagse gezinnen te verminderen.

Vraagstelling

  • Wat is de mate van voedselzekerheid van Haagse achterstandsgezinnen?
  • Wat is de invloed van een lage voedselzekerheid op gezondheidsproblematiek?
  • Wat is de invloed van een lage voedselzekerheid op de kwaliteit van het dieet?

Aanpak

Door middel van het analyseren van vragenlijsten en medische gegevens via de huisarts, zal de mate van voedselzekerheid in Haagse achterstandsgezinnen in kaart worden gebracht en zal worden nagegaan in hoeverre de mate waarin voedselzekerheid mogelijke gezondheidsverschillen kan verklaren.

Looptijd

De planning is April 2017 – 2021

Participanten

LUMC-Campus Den Haag
Leiden University College (LUC)
GGD-Haaglanden

Projectgroep

Prof.dr. B.J.C. Middelkoop, Hoogleraar, GGD Haaglanden en LUMC
Prof. dr. M.E. Numans, Hoogleraar, LUMC
Dr. J.C. Kiefte- de Jong, Universitair docent, LUC

Contactpersoon
Laura van der Velde, Junior onderzoeker, LUMC-Campus Den Haag, afdeling PHEG, 0628473889, lauravandervelde@lumc.nl

Producten

Volgt na afronding onderzoek

Samenvatting

Volgt na afronding onderzoek