Evaluatie van CenteringPregnancy; The road to an integrated CenteringPregnancy, an effect evaluation

Aanleiding

Sterfte rondom zwangerschap en geboorte is relatief hoog in Nederland in vergelijking met andere Europese landen. In de Verenigde Staten is een ‘zorg-op-maat’-model ontwikkeld en positief geëvalueerd: CenteringPregnancy.

CenteringPregnancy bestaat uit verloskundige groepsconsulten gericht op gezondheidsonderzoek, voorlichting/ontwikkeling vaardigheden en ondersteuning. Dit zorgmodel is aangepast voor Nederland. In plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, wordt de zorg in tien sessies aangeboden aan een groep van tien tot twaalf zwangeren met eenzelfde zwangerschapsduur.

Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap.

Doel

In de regio Noordelijk Zuid-Holland wordt het effect van deze groepsconsulten op zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsgedrag en psychosociale variabelen, de implementatie en de kosten van CenteringPregnancy geëvalueerd. Daarnaast wordt CenteringPregnancy versterkt door de publieke gezondheidszorg en de tweedelijnszorg sterker te betrekken bij de groepsconsulten en het verder vormgeven van de aanvullende begeleiding van zwangeren met aanvullende behoeftes.

Vraagstelling

  • Wat is het effect van prenatale groepszorg volgens het model van CenteringPregnancy ten opzichte van individuele prenatale zorg op perinatale gezondheidsuitkomsten in de regio Noordelijk Zuid-Holland?
  • Hoe wordt de CenteringPregnancy in de regio Noordelijk Zuid-Holland geïmplementeerd en hoe wordt het model versterkt door integratie van ketenpartners?
  • Wat zijn de kosten van (de implementatie van) CenteringPregnancy ten opzichte van individuele prenatale zorg?

Aanpak

Het gekozen design betreft een stepped-wedge randomised controlled trial, waarbij ieder cluster start met het verzamelen van controledata en de clusters stapsgewijs overgaan op het aanbieden van de interventie (CenteringPrregnancy) op het vooraf gerandomiseerde kalendermoment (waarna interventiedata worden verzameld). Er doen dertien verloskundige praktijken en twee ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Sinds oktober 2013 worden vrouwen bij de intake bij 8 tot 12 weken zwangerschap gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. In de controleperiode krijgen vrouwen individuele consulten aangeboden (controlegroep, N=800), in de interventieperiode krijgen alle nieuwe zwangeren CenteringPregnancy aangeboden (interventiegroep, N=800). Van al deze vrouwen worden de perinatale registratiegegevens verzameld en wordt gevraagd om op vier momenten een vragenlijst in te vullen (intake, 28 weken en 36 weken zwangerschap en 6 weken na de geboorte). Implementatie- en kostengegevens worden aanvullend verzameld middels CenteringPregnancy-groepsevaluaties, een zorgverlenersvragenlijst en semigestructureerde diepte-interviews.

Looptijd

Startdatum: 1 december 2012
Verwachte einddatum: Mei 2017

Participanten


Oprachtgever
Leids Universitair Medische Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Aanvrager en projectleider
Dr. Matty Crone – LUMC Public Health en Eerstelijns Geneeskunde
Senior onderzoeker, Gezondheidswetenschapper

Medeaanvrager
Prof. Dr. Jan van Lith – LUMC Verloskunde
Hoogleraar en hoofd Verloskunde

Medeaanvrager en medeprojectleider
Dr. Marlies Rijnders – TNO Child Health
Senior onderzoeker Verloskunde en Kraam

Coördinerend onderzoeker en contactpersoon
Birgit Bruinsma-van Zwicht, MSc – LUMC Verloskunde
Junior onderzoeker, verloskundige/klinisch epidemioloog
Email: birgit.bruinsma@tno.nl
Telefoon: 071-52 68 605

Resultaten

Vanaf eind 2012 is het onderzoek gestart met een intensieve voorbereiding. Vanaf maart 2014 zijn instellingen aselect gestart met het aanbieden van CP: 13 instellingen (11 verloskundige praktijken en 2 ziekenhuizen) gebruiken CP. Het is de bedoeling dat twee verloskundige praktijken ook met CP gaan werken. De resultaten van het onderzoek worden in 2016/2017 verwacht.

Producten

Er zijn momenteel nog geen producten beschikbaar. De resultaten van het onderzoek worden in 2016/2017 verwacht.

Samenvatting

Nog niet beschikbaar.