Creatief Leven Goed Beschreven en Goed Onderbouwd

Aanleiding

De cursus Creatief Leven is door Movisie als ‘beloftevol’ aangemerkt in de rapportage ‘Wat werkt tegen eenzaamheid’ (2020).

Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden. In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken.

Door beloftevolle interventies tegen eenzaamheid goed te beschrijven, theoretisch te onderbouwen en overdraagbaar te maken krijgen beleidsmakers en zorg- en hulpverleners de mogelijkheden in handen om eenzaamheid effectief tegen te gaan.

Geactualiseerd op 16-04-2021

Doel

Het doel van dit project is om de beloftevolle eenzaamheidsinterventie Creatief Leven goed te beschrijven. Een goede beschrijving vergemakkelijkt de overdraagbaarheid van de interventie. In de beschrijving komen bovendien zowel de onderbouwing als de effectiviteit van de interventie aan de orde.

Vraagstelling

De vraagstelling van dit onderzoek is:

Welke onderdelen van de cursus Creatief Leven zijn effectief tegen eenzaamheid en waarom?

Aanpak

Het project omvat de volgende activiteiten:

– Het maken van een goed handboek dat geschikt is voor de interventie-uitvoerders, goed beschreven en onderbouwd.

– Het uitvoeren van de interventie om samen met de doelgroep te ervaren of deze overeenkomt met hun wensen.

– Een accurate procesevaluatie maken zoals vereist is voor het niveau ‘Goed beschreven en goed onderbouwd’ van een Creatief Leven interventie die in de looptijd van dit project wordt uitgevoerd.

Looptijd/Planning

Maart 2021 – maart 2022

Participanten

Jeannette Rijks – Faktor5, interventie-eigenaar
Sandra van den Berg – Bureau LWPC, projectleiding
Liane Wolfert – directeur Bureau LWPC – organisatie die door haar projecten zoals OpenJeHart en Mantelkring direct in contact staat met de doelgroep
Jeannet van Olst, ervaringsdeskundige
Aglaia Zedlitz – universitair docent Gezondheids- Medische en Neuropsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden
Janine Vervoordeldonk – senior functionaris gezondheidsbevordering, GGD Haaglanden
Addi van Bergen – onderzoeker publieke gezondheid GGD Holllands Midden en coördinator AWPG NZH

Resultaten

De cursus Creatief Leven wordt opgenomen in de databank sociale interventies en in de databanken verenigd in het Samenwerkingsverband erkende interventies (SEI) op het niveau Goed onderbouwd/Effectief.

Producten

Het project levert de volgende eindproducten op:

1. Handboek dat voldoet aan de inclusiecriteria voor het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies.

2. Procesevaluatie: een rapportage waarin de resultaten van de procesevaluatie worden gepresenteerd en verantwoord. In de procesevaluatie worden onder meer de vragen beantwoord die zijn beschreven in het informatieblad van de databank ‘Effectieve sociale interventies.’

3. Afgeronde interventiebeschrijving: interventiebeschrijving conform de vereisten voor het voorleggen aan een van de erkenningscommissies van de databanken verenigd in het Samenwerkingsverband erkende interventies (SEI) op het niveau Goed onderbouwd/Effectief.

4. Plan van aanpak voor duurzame verankering, waarin vervat de beschikbaarstelling van materiaal en kennis voor het werkveld; een marketingcampagne om de resultaten van het project te delen met derden.

Samenvatting

De cursus Creatief Leven is door Movisie als ‘beloftevol’ aangemerkt in de rapportage ‘Wat werkt tegen eenzaamheid’ (2020). Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden. In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken.

Het doel van dit project is om de beloftevolle eenzaamheidsinterventie Creatief Leven goed te beschrijven, theoretisch te onderbouwen en overdraagbaar te maken. Hiermee kan de cursus Creatief Leven worden opgenomen in de databank sociale interventies en in de databanken verenigd in het Samenwerkingsverband erkende interventies (SEI) op het niveau Goed onderbouwd/Effectief. Wanneer de cursus Creatief Leven in de databanken is opgenomen, hebben beleidsmakers en zorg- en hulpverleners de mogelijkheden in handen om eenzaamheid effectief tegen te gaan.

 

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden