Onderzoek naar kwetsbare onbedoelde zwangerschappen in Den Haag

Aanleiding

In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschappen bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zoals verhoogd risico op problemen rond de geboorte, stress tijdens opvoeden en gedragsproblemen. Niet alle onbedoelde zwangerschappen zijn ongewenst. Twijfels over zwangerschap en ouderschap kunnen leiden tot  kwetsbaarheid. Dit onderzoek helpt professionals om potentieel kwetsbare onbedoelde zwangerschappen beter te herkennen en te begeleiden.

Geactualiseerd op 16-04-2021

Doel

Het doel van dit project is het beter herkennen van potentieel kwetsbare onbedoelde zwangerschappen in Den Haag, betere begeleiding geven en ongunstige uitkomsten voor moeder en kind zoveel mogelijk voorkomen.

Vraagstelling

De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Hoe kunnen we de preventie, herkenning en ondersteuning van kwetsbare onbedoelde zwangerschappen in Den Haag verbeteren?

Aanpak

Het plan van aanpak ziet er als volgt uit:

1. Het ontwikkelen van een instrument om subgroepen binnen onbedoelde zwangerschappen te kunnen onderscheiden. Bescherm- en risicofactoren en gezondheidsuitkomsten van moeder en kind worden in kaart gebracht met behulp van een geboortecohort ingebed in het Kansrijke Start Programma in Den Haag. Op basis van dit instrument kunnen hulpverleners kwetsbare onbedoelde zwangerschappen identificeren.

2. Omschrijven hoe routes naar kwetsbaarheid kunnen ontstaan tijdens de levensloop. Hiervoor worden levensloopgesprekken gevoerd met vrouwen die een onbedoelde zwangerschap hebben meegemaakt en hun partners (inclusief de biologische vaders die niet bij de zwangerschap betrokken zijn).

3. Een overzicht maken van bestaande interventies voor de preventie en ondersteuning van kwetsbare zwangerschappen en hoe deze aangepast en geïmplementeerd kunnen worden in overeenstemming met de in de levensloopgesprekken geïdentificeerde behoeften. Ook worden een e-learning module ontwikkeld en een gesprekstool voor professionals.

Looptijd/Planning

1 maart 2021 – 1 maart 2025

Participanten

LUMC (hoofdaanvrager) in samenwerking met GGD Haaglanden, Kansrijke Start, Gemeente Den Haag, Verloskundigenpraktijk Ella, Expex, Fiom, Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid, Siriz, Verloskundigenpraktijk Tria, Xtra Plus, Verloskundigenpraktijk Kortekaas & Heetkamp, Moeders informeren Moeders, Mee Zuid-Holland Noord en Loket Jonge Moeders.

Resultaten

Resultaten nog niet beschikbaar.

Producten

Dit project beoogt na afloop de volgende drie producten op te leveren:

  1. Een instrument om subgroepen binnen onbedoelde zwangerschappen te kunnen onderscheiden. Dit instrument helpt hulpverleners om kwetsbare onbedoelde zwangerschappen te identificeren.
  2. Een omschrijving hoe routes naar kwetsbaarheid kunnen ontstaan tijdens de levensloop.
  3. Een overzicht van bestaande interventies voor de preventie en ondersteuning van kwetsbare zwangerschappen en hoe deze aangepast en geïmplementeerd kunnen worden in overeenstemming met de in de levensloopgesprekken geïdentificeerde behoeften. Ook worden een e-learning module en een gesprekstool voor professionals ontwikkeld.

Samenvatting

Het doel van dit project is het beter herkennen van potentieel kwetsbare onbedoelde zwangerschappen in Den Haag, betere begeleiding geven en ongunstige uitkomsten voor moeder en kind zoveel mogelijk voorkomen. In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschappen bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zoals verhoogd risico op problemen rond de geboorte, stress tijdens opvoeden en gedragsproblemen. Niet alle onbedoelde zwangerschappen zijn ongewenst. Twijfels over zwangerschap en ouderschap kunnen leiden tot  kwetsbaarheid.

Dit onderzoek helpt professionals om potentieel kwetsbare onbedoelde zwangerschappen beter te herkennen en te begeleiden. Hiervoor wordt een instrument ontwikkeld om subgroepen binnen onbedoelde zwangerschappen te kunnen onderscheiden. Dit instrument helpt hulpverleners om kwetsbare onbedoelde zwangerschappen te identificeren. Bovendien geeft dit project inzicht in hoe routes naar kwetsbaarheid kunnen ontstaan tijdens de levensloop. Tot slot worden op basis van de voorgaande resultaten een e-learning module en een gesprekstool ontwikkeld voor professionals.

 

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden