Honorering Onderzoeksaanvraag Sociaal Makelaar

ZonMW honoreert Onderzoeksaanvraag Sociaal MakelaarEind juni heeft ZonMw de projectaanvraag voor het onderzoek ‘Sociaal Makelaar; de verbinder van zorg, welzijn en burgerparticipatie in de wijk’ goedgekeurd.

Het onderzoek richt zich op de nieuwe functie van sociaal makelaar, die deelnemen aan de sociale teams in de gemeente Gouda. Binnen die drie sociale teams hebben deze Sociaal Makelaars de taak om de vraag en aanbod in de wijk met elkaar te verbinden. Het gaat om het ondersteunen van burgerinitiatieven en daarbij ook het op elkaar afstemmen van behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg & welzijn in de wijken. Versterking van de eigen kracht van kwetsbare burgers staat centraal.

De sociaal makelaars hebben het afgelopen jaar al een belangrijke positie gekregen en hun bijdragen in de wijken geleverd. Hun manier van werken en de toegevoegde waarde van deze nieuwe functie is veelbelovend.

Dit onderzoek brengt in kaart wat de werkwijze van sociaal makelaar tot een succes maakt, hoe het (nog) beter kan en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Aan de mening van kwetsbare inwoners wordt in dit participatieve onderzoek  veel waarde gehecht. De resultaten zullen al lopende het onderzoek via kennisdeling voor andere gemeenten beschikbaar komen.

De gemeente Gouda, TNO, GGD Hollands Midden en Coöperatie Voortouw (de uitvoeringsorganisatie in het sociale domein) werken in dit onderzoek samen.