Landelijk leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap van start

Op 30 september 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Vanuit onze regio waren Daphne van der Leeuw van Reos , Rianne Kleijn van Xtra Welzijn en Merel Sprenger van het LUMC aanwezig. Daphne van der Leeuw is projectleider van Voorkomen onbedoelde zwangerschappen op het VSO en MBO in Hollands Midden, Rianne Kleijn is projectleider van Verbetering lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in Den Haag en Merel Sprenger is promovendus bij Onderzoek in Den Haag naar preventie, herkenning en ondersteuning van kwetsbare onbedoelde zwangerschappen. In deze Nieuwsbrief doen zij verslag van de bijeenkomst en wat het hen heeft opgeleverd.

 

Doel van het leernetwerk

Het landelijke leernetwerk is onderdeel van het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Met dit programma wil ZonMw kennis ontwikkelen die bijdraagt aan het voorkomen dat iemand onbedoeld zwanger raakt of in een kwetsbare situatie moeder of vader wordt, en de zorg en ondersteuning verbeteren bij een onbedoelde zwangerschap of bij een ouder of gezin in een kwetsbare situatie.

Het doel van het leernetwerk is om de uitvoering van de 25 projecten binnen het programma Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap te optimaliseren, de kennisuitwisseling en afstemming tussen projecten te stimuleren en de resultaten eenduidig en in samenhang beschikbaar te maken voor de praktijk.

 

Ervaringen van onze projectleiders en promovenda

Tijdens deze eerste bijeenkomst werd er, door deelnemers die elkaar nog niet kenden, kennis gemaakt en gingen kleine groepen aan de slag met thematafels. “We zijn in twee parallelsessies in kleiner verband aan de slag gegaan met thematafels”, vertelt Daphne van der Leeuw.

Erg leuke bijeenkomst waarbij aandacht en ruimte is voor onderling delen en inspireren.

Daphne van der Leeuw

“We hebben besproken met welke thema’s we willen starten in het Leernetwerk, welke kwaliteiten de voorzitter van het Leernetwerk moet hebben en welke communicatiemiddelen behulpzaam zijn om onderling te delen en (samen)werken. Daarnaast hebben we kennis, maar ook knelpunten en hiaten, uitgewisseld van de verschillende projecten”. “Iedereen worstelt eigenlijk met dezelfde dingen. Die bevestiging is wel fijn,” merkt Rianne Kleijn op.

Het was een inspirerende ochtend. Er was veel enthousiasme en men wilde elkaar graag leren kennen.

Rianne Kleijn

“Het was prettig om mensen te ontmoeten die bezig zijn met hetzelfde onderwerp en na te denken over hoe we in de toekomst kunnen samenwerken”, aldus Merel Sprenger. “De promovendi hebben een week na de bijeenkomst nog via Zoom met elkaar kennisgemaakt en ik heb sindsdien contact met een andere promovenda van het leernetwerk wiens onderzoek veel overlap heeft met het mijne. Met haar kan ik sparren over onze projecten en bijvoorbeeld vragenlijsten op elkaar afstemmen.”

In februari is de volgende bijeenkomst gepland, ik kijk er naar uit om de andere projectleiders en promovendi dan weer te ontmoeten.

Merel Sprenger

Voorzitter gezocht !!

Helpen jullie mee dé persoon te vinden die vol enthousiasme en daadkracht het voorzitterschap van het leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap kan vervullen? De vacature voor de voorzitter staat online. Solliciteren kan tot woensdag 8 december 2021.

 

Volgende bijeenkomst

Op 10 februari 2022 staat de volgende bijeenkomst gepland. Het leernetwerk loopt nog tot 2025.

 

Visual

Onderstaande visual laat zien hoe het leernetwerk te werk gaat.


Download deze visual als PDF op ZonMW


Meer weten?

… over het ZonMw programma, ga dan naar Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap.

… over de AWPG projecten Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap:

… over de andere projecten en samenwerkingsverbanden binnen het leernetwerk:

Bron: ZonMw