Figuur. Dagelijks gerapporteerd percentage gebruikers dat symptomen meldt rond positieve SARS-CoV-2-test (Panel a) en negatieve SARS-CoV-2-test (Panel b).