Subsidieoproepen voor Gezonde Wijk en Preventie in de Zorg

zonmw-logoEind juni 2015 heeft ZonMw een subsidieoproep gepubliceerd voor onderzoek naar de Gezonde Wijk en Preventie in de zorg. Deze nieuwe calls zijn opengesteld binnen het vijfde preventie-programma en bieden onder andere kansen voor onderzoek naar vernieuwingen in het sociale domein.

Gezonde wijk

Projectideeën die kennis genereren die bijdraagt aan de effectiviteit van lokaal integraal gezondheidsbeleid zijn welkom. De subsidieoproep richt zich op integrale wijkgerichte aanpakken voor de bevordering van de gezondheid en participatie van burgers. Het startpunt van onderzoek is het collectief van een gebied (wijk, buurt, dorp, gemeente) met bewoners met een gezondheidsachterstand. De ontwikkelde kennis is bruikbaar voor de lokale praktijk en beleid. Prioriteit heeft onderzoek in gebieden met veel bewoners met een lage sociaaleconomische positie en gezondheidsachterstanden.

Binnen dit thema is er plaats voor meerdere kortlopende/middellange onderzoeken van maximaal 18 maanden en voor enkele langer durende van maximaal 48 maanden.

De onderzoeken van maximaal 18 maanden moeten via de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) worden ingediend. Dit heeft als voordeel dat de AWPG kan ondersteunen bij het indienen. De AWPG NZH kan ook faciliteren door in het netwerk ‘vraag & aanbod’ van onderzoeker, praktijkorganisatie en gemeente bij elkaar te brengen. De AWPG zorgt dan ook voor een ‘kennismakelaar’ in de  onderzoeksgroep, veelal een GGD-adviseur, die kan helpen bij daadwerkelijk gebruik en implementatie van de resultaten.

Preventie in de zorg

ZonMw vraagt projectideeën om kennis te genereren die bijdraagt aan de uitvoering van preventie in de eerste lijn. Het aanbod dat tot nu toe is ontwikkeld, wordt lang niet overal (consequent) uitgevoerd. Bij het overgrote deel van het preventieaanbod in de zorg ontbreekt het bewijs voor effectiviteit. Ook is er meer kennis nodig over de effecten op lange termijn, het behoud van gedragsverandering en de baten buiten het zorgdomein. Deze kennis is nodig om gemaakte aannames bij kosteneffectstudies te staven (zie VTV2014-rapport ‘Preventie in de zorg’, RIVM, 2013 op de website van RIVM). Daarnaast moet het GGZ-aanbod geschikt gemaakt worden voor uitvoering binnen de eerste lijn. Ook onderzoeksvoorstellen op dat terrein zijn dus welkom. Aanvragen kunnen rechtstreeks bij ZonMw worden ingediend. Desgevraagd kan de AWPG NZH adviseren.

Bron: ZonMw – 25 juni 2015