DPG Annette de Boer stelt zich voor

Annette de Boer: “Na een zeer gewaardeerde kennismakingsronde weet ik wat er leeft bij de organisaties waar ik verantwoordelijkheid voor draag én bij de gemeenten in de regio.”

In het decembernummer van het Epidemiologisch Bulletin stelt de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG) zich voor. In een interview vertelt Annette de Boer  aan de hand van haar loopbaan meer over zichzelf en wat zij belangrijk vindt in het werk. Ook blikt zij terug op haar eerste maanden als DPG. In een vooruitblik op de thema’s waarmee zij aan de slag wil, zegt ze onder andere “Ik wil beïnvloeden dat de omgeving bijdraagt aan een goede gezondheid.”

PrEP

Niels Kuipers en Jean-Marie Brand, beschrijven hoe het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Haaglanden in 2017 begonnen is met het verstrekken van PrEP, de hiv-preventiepil. Zij schetsen de aanpak, de effecten en de reacties van voor- en tegenstanders.

Verder in dit nummer

Verder besteedt het decembernummer aandacht aan de groeiende groep daklozen, de hulp aan cliënten na een suïcidepoging en de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Over het bulletin

Het Epidemiologisch bulletin is een kwartaaluitgave van GGD Haaglanden. Het blad heeft een semi-wetenschappelijk karakter en belicht de uitkomsten van recent epidemiologisch onderzoek op het terrein van de volksgezondheid. Daarnaast bevat het bulletin artikelen over gezondheidsproblemen in de regio Haaglanden en het beleid dat wordt gevoerd om deze problemen het hoofd te bieden.

Aanmelden voor het Epidemiologisch Bulletin?

Op de website van GGD Haaglanden kunt u zich aanmelden voor de digitale of papieren versie van het Epidemiologisch Bulletin. Hieraan zijn geen kosten verbonden.