Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie

Het Preventieprogramma van ZonMw bestaat twintig jaar.

‘Naast de nieuwe kennis over heel concrete gezondheidsvragen die uit de vele onderzoeksprojecten is gekomen, heeft het Preventieprogramma ook geleid tot de ontwikkeling van een infrastructuur die onderzoek, beleid en zorgpraktijk dicht bij elkaar brengt’ aldus de voorzitter van de centrale commissie van het programma, Henk Garretsen in Mediator.

Academische werkplaatsen

Een belangrijk onderdeel van deze kennisinfrastructuur zijn de twaalf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Concrete vragen van mensen uit de praktijk, bijvoorbeeld GGD’en, patiëntenverenigingen of huisartsen, of vragen vanuit bijvoorbeeld gemeenten, komen snel terecht bij onderzoekers. Hierdoor weten de onderzoekers op welke kennis de praktijk en het beleid zitten te wachten en zijn eindgebruikers vanaf begin af aan zelf betrokken bij het onderzoek. Dit heeft geleid tot een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap, plus betere methodieken en interventies voor de praktijk.

Opbrengsten

Meer over de opbrengsten van de academische werkplaatsen kunt u lezen in het hoofdstuk Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie (PDF) uit de publicatie ’20 jaar preventie’, die u vindt op de website van ZonMw.