Interview met Nynke Koning: informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts

Nynke Koning is huisarts in opleiding en promovendus bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. ZonMw interviewde haar over de uitkomsten en ervaringen met het PIPPI-onderzoek. PIPPI staat voor Primary care integrated for Identification of Psychosocial Problems in Children.

Nynke Koning

Instrument

In het PIPPI-onderzoek gingen Nynke en haar collega’s op zoek naar een instrument dat op basis van beschikbare informatie uit het elektronisch dossier van de huisarts het risico op psychische klachten bij kinderen en adolescenten beter kan schatten.

Daarbij onderzochten zij of zo’n instrument beter werkt wanneer daarin ook gegevens van de jeugdarts over het kind worden verwerkt. Hiervoor koppelden zij data uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen en jeugdartsen van 70.000 kinderen uit Leiden en omgeving.

Ook interviewden zij huisartsen en jeugdartsen over hun visie op de onderlinge samenwerking.

 

Nynke werkt samen met een multidisciplinaire adviesgroep van huisartsen, jeugdartsen, een kinderarts, een kinderpsychiater, epidemiologen en artificial intelligence onderzoekers. In het interview geeft zij aan dat ze daar veel van leert:

Jeugdartsen en onderzoekers van de GGD zijn nauw betrokken en denken en schrijven ook mee aan de stukken. Het is echt een multidisciplinair onderzoek. Dat maakt het extra boeiend.

Nynke Koning

Nieuwsgierig geworden?

Lees hier het hele interview met Nynke Koning op de ZonMw website.

Lees hier meer over het PIPPI-onderzoek en de reeds verschenen publicaties (tabblad Producten).