Opleiding

Verspreiden kennis

Met de pijler Opleiding beoogt de AWPG NZH kennis over publieke gezondheid en het sociale domein te verspreiden. De opleidingsactiviteiten kunnen bestaan uit na- en bijscholing, stages, gastdocentschappen, deskundigheidsbevordering, co-schappen, symposia, workshops of masterclasses.

De kernpartners van de AWPG NZH hebben onderling afgesproken om elkaars 'prioritaire partners' te zijn op het gebied van deze soorten opleiding.

De AWPG NZH heeft een Opleidingscommissie, waarin alle kernpartners zitting hebben. Deze Opleidingscommissie zorgt onder andere voor de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het Strategisch Opleidingsplan 2015-2020. De Opleidingscommissie heeft ook een belangrijke rol als aanjager van het jaarlijkse AWPG-NZH-symposium over actuele thema's in de publieke gezondheidszorg en/of het sociaal domein.

Deelnemers Opleidingscommissie

 • GGD Haaglanden, Ghislaine Leichsenring
 • GGD Hollands Midden, Petra Huisman
 • LUMC, Janneke Muyselaar
 • Universiteit Leiden, Faculty of Governance and Global Affairs, Ellen van Reuler
 • Universiteit Leiden, University College, Jessica Kiefte
 • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen, Stephan Huijbregts
 • TNO, Vasanthi Iyer, Ingeborg Tonis, Jeltje Goudriaan
 • AWPG NZH, Nienke Terpstra (facilitaire en organisatorische zaken, linking pin naar het AWPG-NZH-Managementteam en de -Stuurgroep)

Doelgroepen van de opleidingsactiviteiten

 • (Beleids)medewerkers van GGD‘en op tactisch en operationeel niveau
 • Docenten/Onderzoekers van de Universiteit Leiden van de Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Docenten/Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen van het LUMC/Universiteit Leiden
 • Studenten van de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool
 • (Onderzoekers van) TNO
 • Beleidsmakers van gemeenten in Haaglanden en Holllands Midden

Meer lezen?

In maart 2015 is ons Strategisch Opleidingsplan 2015-2020 vastgesteld.