Campagne ‘Geef het door, ….’ start in Katwijk Noord

In Katwijk Noord zijn de gezondheidscijfers minder goed dan in de buurgemeenten: zowel bij jongeren als bij volwassenen en ouderen. In 2016 is het LUMC daarom samen met het Welzijnskwartier, GGD en Gemeente een project gestart om de gezondheid en het welzijn in deze wijk te versterken. Samen met de gezinnen en professionals ontwikkelen we en voeren we verschillende activiteiten uit. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden in de gezinnen. Let vanaf half februari o.a. op de campagne “Geef het door, ….”.

Het probleem in beeld

In de eerste fase hebben we een profielfoto van Katwijk Noord gemaakt. Hieruit komt naar voren dat in Katwijk Noord maatschappelijke achterstand en gezondheids-problemen nauw verbonden zijn over generaties. Deze gezondheidsproblemen ontwikkelen zich in de loop van het leven, waarbij ingrijpende gebeurtenissen een positieve of negatieve katalyserende rol kunnen spelen. Er is verder al veel aanbod gericht op preventie en gezondheid aanwezig in de wijk, dit aanbod is echter steeds gericht op één type gezondheidsgedrag (bijv. stoppen met roken) of op één leeftijdscategorie. Zorgverleners ervaren dat de huidige manier van werken ontoereikend is om de gezinnen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen te ondersteunen.

Ontwikkeling van nieuwe activiteiten

We zijn daarom nu samen met de gezinnen en professionals in de wijk een aantal activiteiten aan het ontwikkelen en uitvoeren (financier Fonds NutsOhra).

Deze activiteiten zijn gericht op het versterken van de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden in de gezinnen in Katwijk Noord, en bestaan uit:

• Wijkactiviteiten “Wijk in beweging”. Er wordt op verschillende manieren in de wijk aandacht gevraagd voor gezondheid en welzijn binnen gezinnen. De komende periode start dus de campagne “Geef het door, .…”;

• Training gezinsbenadering voor professionals. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee professionals een gezinsbenadering in hun dagelijks werk kunnen integreren en hierin kunnen samen kunnen werken. Op dit moment wordt deze samen met professionals in de wijk opgezet (Jeugd en Gezinsteam, scholen, Welzijnskwartier (Sport), huisartsen, diëtiste);

• Gezinsplan voor gezinnen. Gekoppeld aan het gesprek met professionals wordt dan samen met gezinnen een gezinsplan ontwikkeld. Dit plan heeft aandacht voor de (gezondheids-) geschiedenis van het gezin, de levensloop van de leden van meerdere generaties in het gezin en contextuele factoren.

De in- en uitvoering van de verschillende activiteiten wordt begeleid met onderzoek, zowel naar de effecten bij de gezinnen als naar hoe het proces verlopen is. Half februari start de campagne “Geef het door, .…”. Dus als jullie in Katwijk zijn, let op de posters “Geef het door, .…”; en vooral dan in Katwijk-Noord.

Lees ook Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie