Integraal gezondheidsplan ter preventie hart- en vaatziekten pre-pensioen bevolking Stevenshof

De combinatie van huidige en geplande interventies in de wijk (Vitality Club, Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), Lekker in je Lijf, Welzijn op Recept, The Box en Benefit Programma) kan een positieve bijdrage leveren aan de preventie van hart- en vaatziekten voor aankomende ouderen in de Stevenshof, maar diverse aanpassingen zijn gewenst.

Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek dat Anne Meerveld uitvoerde in het kader van haar wetenschapsstage voor de opleiding Vitality and Ageing van het LUMC.

Meer kunt u lezen in deze Powerpoint presentatie.