Tweede artikel van Nienke Slagboom gepubliceerd over Syndemics in Katwijk

Onlangs verscheen het tweede artikel van Nienke Slagboom ‘Psychological distress, cardiometabolic diseases and musculoskeletal pain: A cross-sectional, population-based study of syndemic ill health in a Dutch fishing village’.

 


Bron afbeelding: Coursera.org

 

Nienke Slagboom en haar team doen onderzoek naar syndemics. Met dit concept kijken ze naar de clustering en interactie van aandoeningen in gemeenschappen en onderzoeken ze de wisselwerking tussen ziekte en context. Voor deze studie naar patronen in de gezondheid van de Katwijkse populatie gebruikten zij gezondheidsmonitordata van volwassenen en ouderen van de GGD Hollands Midden.

In deze studie is berekend hoe mensen hun gezondheid ervaren als ze één aandoening of meerdere aandoeningen hebben. Daarnaast is bekeken

  1. welke aandoeningen het meeste samen voorkomen en (clusteren) en
  2. welke aandoeningen een sterke negatieve wisselwerking hebben op elkaar (synergetische interactie).

Clusters veelvoorkomende aandoeningen

Het team vond drie clusters van veelvoorkomende aandoeningen in de data, die elk bestonden uit een combinatie van psychologische stress, cardiometabole aandoeningen (bijv. hart- en vaatziekten, diabetes) en pijn aan het bewegingsapparaat. Deze drie aandoeningen lieten een sterke negatieve wisselwerking zien, de verslechtering van ervaren gezondheid is bij deze clusters van aandoeningen veel groter dan wanneer je de verslechteringen in ervaren gezondheid van de aparte aandoeningen bij elkaar optelt. Sociale problemen lijken samen te hangen met deze (veel) slechtere ervaren gezondheid. Mensen met de bovengenoemde clusters van aandoeningen bleken ook meer last te hebben van eenzaamheid, financiële stress en ernstig overgewicht.  Deze resultaten benadrukken het belang van een integrale aanpak.

Meer lezen?

Dit onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van Nienke Slagboom naar gezondheidheidsongelijkheid in gezinnen. Dit artikel schreef zij samen met Matty Crone, Alexander Tsai, Frederike Büchner, Annemarie van Dijk en Ria Reis.