Wijzer in de Wijk | Over het project

U bent nu hier > OVER HET PROJECT | ONDERZOEK

Wijzer in de Wijk logo

Achtergrond project

Inwoners van de wijken Alphen Noord, Den Haag Zuidwest en Stevenshof (Leiden) scoorden in gezondheidspeilingen van 2016 over het algemeen slechter op ervaren gezondheid, vitaliteit, mate van eigen regie over hun leven, overbelasting door mantelzorg, eenzaamheid, betaald werk en vrijwilligerswerk. Ook vergrijzing in de wijken speelde een rol.

Doel project

Het samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk stelt zich ten doel met een gezamenlijke visie op gezondheid al lerend van elkaar te komen tot een integrale, preventieve aanpak met meerwaarde voor inwoners, partners in de wijk en beleidsmakers.

Actuele ontwikkelingen

Op deze plek presenteren we de highlights en actuele ontwikkelingen binnen Wijzer in de Wijk, dat onlangs fase 2 is ingegaan met de focus op uitvoering en implementatie:

  • Bereiken we de (juiste) inwoners?
  • Voelen ze zich (positief) gezond?
  • Is samenwerking verbeterd?
  • Verlopen de interventies goed/meer focus?